Tentoonstelling: Uw boeken zijn als … van Ricardo Liong-A-Kong,
linosnedes naar Het hooglied van Salomo; kunstenaarsboeken
Adres: Jan Knigge, boek en galerie, Reitzstraat 9, Hengelo, 074 243 51 41
Periode: 17 november tot en met 31 december 2002
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur en op afspraak

Van 17 november tot en met 31 december is bij Jan Knigge, boek en galerie, de tentoonstelling Uw boeken zijn als … van Ricardo Liong-A-Kong te zien.

Ricardo Liong-A-Kong (geboren: Paramaribo, 1953; gediplomeerd: Universiteit Twente, 1981; AKI, 1987) is een vormgever van ideeën.
Deze ideeën worden uitgewerkt in tekeningen, boeken, grafiek, schilderijen en installaties.
Hij laat zich door het woord, taal, de vormen uit de flora en sociale interacties inspireren.

Wat voor al zijn werk geldt en voor zijn kunstenaarsboeken in het bijzonder is, dat vorm en inhoud ogenschijnlijk eenvoudig zijn, maar bij een nauwkeurigere beschouwing meerdere betekenislagen blijken te bevatten.

De titel van de tentoonstelling is een variatie op een regel uit Het hooglied van Salomo.
In dit bijbelboek wordt de goede, kuise aardse liefde tussen man en vrouw bezongen.

Ricardo Liong-A-Kong heeft zich door deze tekst laten inspireren en bij ‘Het hooglied’ een serie van negen linosnedes gemaakt.

Bij de tentoonstelling verschijnen twee kunstenaarsboeken:
Het hooglied van Salomo, met linosnedes van Ricardo Liong-A-Kong en
Tropische gezondheidsleer.

Verder zijn op de tentoonstelling meer kunstenaarsboeken van Ricardo Liong-A-Kong te zien die qua inhoud betrekking op geloof en/of erotiek hebben.

Tentoonstelling Uw boeken zijn als …
17 november tot en met 31 december 2002
Jan Knigge, boek en galerie, Reitzstraat 9, Hengelo, 074 243 51 41
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur en op afspraak

inrichten tentoonstellingJan Knigge en Ricardo Liong-A-Kong tijdens het inrichten.
Videostill: Diana de Vries.