Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Om de positie van het (gesubsidieerde) onderwijs in de samenleving te waarborgen, is het in de visie van minister Plasterk van OCW nodig om het maatschappelijk draagvlak hiervoor te vergroten.

Om de positie van de (gesubsidieerde) kunst en cultuur in de samenleving te waarborgen, is het in de visie van minister Plasterk van OCW nodig om het maatschappelijk draagvlak hiervoor te vergroten.

Om de positie van de (gesubsidieerde) wetenschap in de samenleving te waarborgen, is het in de visie van minister Plasterk van OCW nodig om het maatschappelijk draagvlak hiervoor te vergroten.

(origineel citaat uit BK-informatie juli 2009)

[Publicatiedatum: 4 september 2009]
 


< Hoekige vormen: associaties (NL en SME)
Boys and Toys: raakvlakken >