Lezende surfers

Het grootste deel van de internetsurfers gaat snel met zijn ogen over de tekst, op zoek naar het volgende klikpunt. Eén van de redenen van dit lees/surfgedrag is de vaak gebrekkige presentatie van de informatie. Zo wordt bij 32% van de ‘informatieve’ sites de tekst in een moeilijk leesbaar lettertype/grootte weergegeven. Veel van de aangeboden informatie bereikt de grote groep surfers niet. Een kleinschalig onderzoek heeft aangetoond dat van 68% van de sites die bezocht werden, en waar tekst meer dan 80% van de aangeboden informatie uitmaakte, slechts 37% van deze informatie gelezen werd. Drie klikken verder bleek dat slechts 12% van de onderzoekspopulatie meer dan 50% van de informatie van die site kon reproduceren. [ lees verder ]

[Publicatiedatum: 6 april 2002]
 


< Fietsen in het donker
Partner, werk en waarheid >