Stadscompliment / Nijverbij (najaar 2013)

Stadscompliment
Het Stadscompliment wordt de nieuwe en ook meest laagdrempelige onderscheiding van de gemeente Hengelo, naast de raadspenning, de erepenning en het ereburgerschap.
Het is nog moeilijk in te schatten hoe vaak het Stadscompliment toegekend gaat worden, maar naar verwachting maximaal 50x per jaar. Gedacht wordt aan een stekertje in de vorm van een bij (link met het wapen en ‘bezige bij’), bijv. in metaal, zowel voor mannen als vrouwen goed te dragen, misschien met reliëf en met tekst aan de achterzijde ingegraveerd.


In de Verordening wordt de voorwaarde voor het Stadscompliment zo omschreven:
Het Stadscompliment van de gemeente Hengelo kan worden toegekend aan personen en organisaties als blijk van dank voor vrijwillige inzet ten behoeve van (individuele leden van de) Hengelose samenleving, of voor een opmerkelijke prestatie. Het besluit tot uitreiking van het Stadscompliment wordt genomen door de burgemeester. Deze bevoegdheid kan overgedragen worden aan het college van B&W. De daadwerkelijke uitreiking van het Stadscompliment kan gebeuren door de burgemeester, door een wethouder of door een raadslid, afhankelijk van de reden of aanleiding om een Stadscompliment uit te reiken. Het Stadscompliment wordt uitgereikt bij een passend geoordeelde gelegenheid.

Schetsontwerp
Voor het ontwerp is de bij leidend. Daarnaast moet in het beeld op de een of andere manier duidelijk zijn dat het om Hengelo gaat. Voor dit Hengelose accent heb ik de stadhuistoren gekozen.
De uitvoering is geheel in metaal zijn, waarbij de structuur van het metaal de verschillende vormen kan onderscheiden.

Schetsontwerp in 2D.
 
‘Verpakking’
Een stekertje is maar een ‘ding’. Het moment van uitreiken / opspelden zal voor de meeste personen het moment zijn. Om het uitreiken wat meer vorm te geven, het bewaren makkelijker te maken, en het tussentijds tonen als het niet gedragen wordt te bemoedigen moet het Stadscompliment mooi ‘verpakt’ worden.
Ik dacht aan een eenvoudig, maar persoonlijk doosje, waarop / in de datum van de uitreiking en de naam van de ontvanger vermeld wordt.

Tot slot
Stadscompliment dekt de lading wel, maar is een mond vol; het is een goede ‘ondertitel’. Vanwege de bij en de reden van toekenning zou nijverbij ook niet gek zijn.
Mijn schetsontwerp draagt dan ook de titel nijverbij.

Eindontwerp / resultaat

De eerste nijverbij is uitgereikt aan Jeffrey Spalburg.
Zie ook: https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Beheer/Overige-pagina-s/Register-De-Nijverbij.html

 


^ naar boven