Gazon bij winkelcentrum Groot Driene, Hengelo (O)

schets In 1997 is bij winkelcentrum Groot Driene een gazon naar mijn ontwerp ingezaaid.
Dit ontwerp, een golvenpatroon, is gerealiseerd door twee verschillende grasvariëteiten (een lichte en een donkere) te gebruiken.

Mijn idee was om in een doodgewone omgeving een kleine ingreep te doen.
Het moest een kunstwerk worden, dat zich niet opdrong aan de toeschouwer, maar door een oplettende kijker ‘ontdekt’ zou worden.

Daar kwam nog bij dat het niet meer onderhoud vergde dan een willekeurig ander gazon, en eigenlijk vandalisme-bestendig was.

Verder was er rekening mee gehouden dat na enige jaren het patroon eruit gegroeid zou zijn, en er weer sprake zou zijn van een ‘normaal’ gazon.

Dit is inmiddels het geval.


gazon gazon

 
 
Geloof, hoop en liefde >