Introductie

In de voormalige Wilhelminaschool, het toekomstig onderkomen van het Techniekmuseum HEIM, vindt van 29 september tot en met 27 oktober 2002 de tentoonstelling Weerglas plaats.

Met deze tentoonstelling willen de gemeente Hengelo en het Kunstcentrum Hengelo een beeld geven van de diversiteit en kwaliteit van de hedendaagse beeldende kunst in Hengelo.

De deelnemende kunstenaars zijn: Jan Baetsen, Chudoba, Dickson-Meinen Coop, Rineke Engwerda, Karin Hoogesteger, Wilfried Lansink, Ricardo Liong-A-Kong, Bert Meinen, Nanon CF Morsink, Bill Spinhoven, Evert Strobos en Johan van der Veen.

Ik neem deel aan deze tentoonstelling met de installatie Elk huis heeft zijn kruis.

Tentoonstelling Weerglas
29 september tot en met 27 oktober 2002
> Verlengd tot en met 10 november 2002<
Wilhelminaschool
Industriestraat 9
7553 CK Hengelo