Binnenstadsdebat Hengelo

Om de inwoners van Hengelo mee te laten denken over de vraag hoe de binnenstad van Hengelo gezelliger en sfeervoller te maken organiseerde het college van burgemeester en wethouders het binnenstadsdebat.

Voor dit debat zijn uit Hengeloërs, die zich daarvoor hadden opgegeven, zes werkgroepen geformeerd die afzonderlijk onder leiding van procesbegeleiders van Arcon aan de slag gingen.
Aan elke werkgroep was een zogenaamde creatief notulist toegevoegd, die de resultaten van de discussie moest verbeelden.

Mijn werkgroep heeft geprobeerd zich niet in details te verliezen, maar eerst een alomvattende visie op te stellen, die in een later stadium praktisch uitgewerkt zou kunnen worden. Bij alles wat ter sprake kwam, bleek verbinden de rode draad te zijn.

Verbinden heb ik samen met mijn interpretatie van de resultaten van de discussie in mijn werkgroep uitgewerkt in drie leporello’s: van plek naar plek, van mens tot mens en geef de tijd de tijd.

bsdebat

Afmetingen
van plek naar plek: dicht 10 x 18 cm; open 80 x 18 cm
van mens tot mens: dicht 10 x 18 cm; open 80 x 18 cm
geef de tijd de tijd: : dicht 10 x 18 cm; open 100 x 18 cm

intro
plek


mens


tijd

 


^ naar boven